Saturday, 16 January 2021

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE MAX 2.56.7 V5 MỚI NHẤT - 75 FILE DATA MOD SKIN CỰC VIP

THÔNG TIN:

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE MAX 2.56.7 V5 MỚI NHẤT - 75 FILE DATA MOD SKIN CỰC VIP
DUNG LƯỢNG:

588MB


LINK:


- DATA MOD SKIN + BMR FREE FIRE MAX 2.56.X:

+ FILE DATA FULL BỘ MỞ RỘNG: TẠI ĐÂY


- DATA MOD QUẦN ÁO :

+ 60 FILE DATA MOD QUẦN ÁO TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 61 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 62 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 63 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 64 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 65 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 66 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 67 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 68 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 69 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 70 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 71 (NEW) TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 72 (NEW) TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 73 (NEW) TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 74 (NEW) TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 75 (NEW) TẠI ĐÂYCHỨC NĂNG:

- UPDATEFILE DATA MOD SKIN KHÔNG FIX LAG CẦN BỘ MỞ RỘNG MỚI NHẤT DÀNH CHO PHIÊN BẢN 2.56.X

- MOD SKIN QUẦN ÁO - MOD CLOTHES


- MOD SKIN BALO - MOD BACKPACK

HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT MOD MAP:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP MOD SKIN VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN CÀI ĐÈ.

+ BƯỚC 3: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: