Friday, 27 August 2021

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE V17 XÓA MINI MAP TỐI ƯU DATA - GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

THÔNG TIN:

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE V17 XÓA MINI MAP TỐI ƯU DATA - GIẢM LAG CHO MÁY YẾU


DUNG LƯỢNG:

588 MBLINK:
Fix lag v17 link mediafile


Trung bình: TẠI ĐÂY
Cực Yếu: TẠI ĐÂY
Data cài thêm mediafile


Xóa mini map: TẠI ĐÂY


Mini map bình thường: TẠI ĐÂY


Obb minecraft v8 mediafile

CHỨC NĂNG:


- NHƯ VIDEO
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: