Thursday, 10 February 2022

DOWNLOAD OBB FF FIX LAG FULL MINECRAFT V7 GIẢM ĐỒ HỌA LÀM MỜ 60FPS SIÊU MƯỢT

THÔNG TIN:

DOWNLOAD OBB FF FIX LAG FULL MINECRAFT V7 GIẢM ĐỒ HỌA LÀM MỜ 60FPS SIÊU MƯỢTDUNG LƯỢNG:

MBLINK:

FIX LAG FREE FIRE V5 - CÓ ĐỒ:TẠI ĐÂY


FIX LAG FREE FIRE V5 - KHÔNG ĐỒ: TẠI ĐÂY


DATA XÓA MINI MAP: TẠI ĐÂY


DATA MINI MAP BÌNH THƯỜNG: TẠI ĐÂY

----------------------------------------------------------

FIX LAG FREE FIRE MAX V5 - CÓ ĐỒ: TẠI ĐÂY


FIX LAG FREE FIRE MAX V5 - KHÔNG ĐỒ: TẠI ĐÂY


DATA XÓA MINI MAP: TẠI ĐÂY


DATA MINI MAP BÌNH THƯỜNG: TẠI ĐÂY---------------------------------------------------------------------------


OBB FF LITE V1 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V1 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V2 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V2 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V3 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V3 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V4 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V4 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V5 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V5 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V6 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V6 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V7 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V7 - 64 BIT:TẠI ĐÂY

---------------------------------------------------------

OBB FF MAX  LITE V1 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF MAX LITE V1 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF MAX  LITE V2 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF MAX LITE V2 - 64 BIT: TẠI ĐÂY

CHỨC NĂNG:

    - NHƯ VIDEO


    - FIX LAG


    - TỐI ƯU FPS


    - KHÔNG BAND ID


    - KHÔNG GHIM ACC

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO

Previous Post
Next Post

post written by:

2 comments: