Thursday, 11 August 2022

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE V2 OB35 MỚI NHẤT FF & FFMAX XÓA MINI MAP GIẢM LAG SIÊU MƯỢT

THÔNG TIN:

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE V2 OB35 MỚI NHẤT FF & FFMAX XÓA MINI MAP GIẢM LAG SIÊU MƯỢT

DUNG LƯỢNG:

MBLINK:- FF THƯỜNG:


+ FIX LAG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY+ FIX LAG KHÔNG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY+ XÓA MINI MAPTẠI ĐÂY+ MINI MAP BÌNH THƯỜNGTẠI ĐÂY- FF MAX:


+ FIX LAG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY+ FIX LAG KHÔNG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY+ XÓA MINI MAPTẠI ĐÂY+ MINI MAP BÌNH THƯỜNGTẠI ĐÂY

---------------------------------------------------------


Chức năng:


- NHƯ VIDEO


- FIX LAG


- TỐI ƯU FPS


- KHÔNG BAND ID


- KHÔNG GHIM ACCPrevious Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: